Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

İskenderun Belediye Meclisi 11 Gündem Maddesi Görüştü

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanan mecliste gündeme bulunan maddeler görüşüldü.

Düzenlenen toplantı öncesinde bir konuş yapan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, halka hizmet noktasında durmadan çalıştıklarını belirterek,” Bu konuda tüm birimlerimiz şehrin birçok noktasında durmadan çalışıyor. Bizlerde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar şeffaf bir şekilde devam ediyor. Şuanda 5 Temmuz Festivali ile çalışmalarımız var. İskenderun’a yakışır bir şekilde festival tertip etmek istiyoruz. Festival içerisinde kentimize gelecek sanatçılar dışında birçok aktivite düzenledik. Tüm halkımızı etkinliklere devam ediyoruz ”dedi.

G Ü N D E M:

1- Belediyemize ait olan İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ana sözleşmesinin tadil tasarı ile amaç ve konu maddesinin değiştirilmesi, faaliyet kollarının genişletilmesi, Belediyemiz tüzel kişiliğinin temsilcisi olan gerçek kişinin Kemal Nadir ÜNAL olarak yetkilendirilmesi ve Kemal Nadir ÜNAL’ın Müdürler Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcılarımız Mehmet Ali DOKUZOĞLU ve Ahmet KESKİN’in Müdürler Kurulu Üyeleri olarak yetkilendirilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
2- Belediyemizin 2019 yılı ücretler tarifesinde Sosyal Tesislerin fiyat tarifeleri belirlenmiş olup 2019 yılında 2 Nolu Sosyal Tesisin fiyat tarifesinin geçerli olmak üzere meclisçe görüşülerek karar alınması hususundaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Akçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25/112 hissesi Belediyemize ait 767 parselin bedelsiz olarak 2 yıllığına Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak istimlak Müdürlüğü teklifi,( 1 yıllığına oy çokluğu ile kabul edildi)
4- Akçay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 767 parselin 25/112 hissesi olan 5288.33 m2’nin Amme alacakları Kanununun 8. Maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında, Maliye hazinesine bedelli devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün alt birimi olan Teftiş Kurulu Biriminin kaldırılarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olan Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin kaldırılarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ve Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğünün kurularak, 1adet G.İ.H sınıfında 1 Dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.

6- Belediyemize ait tek başına imar çapı alamayacak tüm hisseli taşınmazların diğer hissedarlara satışı, nakıs durumunda tek başına imar çapı alamayacak taşınmazların en yakın komşu parsel maliklerine satışı ve Belediyemize ait taşınmazların başka parseller ile trampa yapılmasına ilişkin izin yetkilerinin Encümene devredilmesi huşunda gerekli meclis kararın alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Oy çokluğu ile kabul edildi.
7- Bitişik Mıntıkası 1321 ve 1323 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile komisyona havale edildi.
8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüş talebi istemi ile; Sarıseki Mıntıkası 2028 ve 2029 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifi hakkında meclis tarafından gerekli görüşün alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi.
9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüş talebi istemi ile; Sarıseki Mıntıkası 2028 ve 2029 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi hakkında meclis tarafından gerekli görüşün alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi.
10- İptal edilen İskenderun Kent Merkezi ve yakın çevresi imar planının mahkeme karaları doğrultusunda yeniden düzenlenerek yaklaşık 3250 Ha alanda 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, oy çokluğu ile imar komisyonuna havale edildi.
11- 5 Temmuz stadının bakım, onarım, korunma ve işletme ile personel ihtiyacının İskenderun belediyesi tarafından karşılanmak üzere 1 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili destek hizmetleri müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.