Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

EMİR SELİM YAZAR : BU BİR PLAN MI…PLANSIZLIK MI?

İskenderun MHP Belediye Meclis

İskenderun MHP Belediye Meclis Üyesi Diş hekimi Emir Selim Yazar 08/03/2019 tarih ve 72 nolu Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Meclis kararına istinaden, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ve itiraz süreci ile ilgili görüşlerini İskenderun kamuoyuna bildirdi. Yazar’ın bildirgesi ise şöyle:

‘‘Bilindiği üzere Hatay Büyükşehir Belediyesince 5000 ölçekli Nazım İmar planı hazırlanarak yerel seçimlerin hemen ardından 01.04.2019 tahinde askıya çıkarılmış ve 30.04.2019 tarihine kadar askıda kalmıştı. Bu süreçte tüm hemşerilerimiz gibi belediyemizde plana ilişkin itirazlarını Hatay Büyükşehir Belediyesine sunmuştur. Yine İskenderun’un bir meclis üyesi olarakda, bu planda yapılan değişikleri 30-Nisan-2019 da yerel basınımız aracılığı ile kamuoyuna sunarak görevimiz olan bilgilendirme tarafımca paylaşılmıştı. Bu süreç içerisinde plana yapılmış olan itirazlar halen sonuçlanmamış olup itirazların akıbeti merakla beklenmektedir. İlgili mevzuat uyarınca 30 gün süre içerisinde ilgili karar merciine itirazların gönderilmesi ve ardından da 30 gün içerisinde bu itirazların sonuçlandırılması yasal bir zorunluluktur. Bu süre çoktan tamamlanmasına rağmen, bu itirazların halen sonuçlanmamış olması merak konusudur. Özellikle ilçemiz genelinde aşağıda bahsedeceğimiz konuların neticeleri merakla beklenmektedir.

1- İskenderun mevcut imar planında FUAR Alanı olarak gözüken kısmın bir bölümünde yeni nazım imar planında iki adet konut adası planlanmıştır. Bualandaki Belediye mülkiyetindeki alanlara yönelik olarak 03/12/2018 tarih ve 5267/E.9749 sayılı yazı ile eğitim alanı olarak planlaması talep edilmiş fakat fuar alanının daraltılacağı gerekçe gösterilerek bu talep kabul edilmemiştir. Kamu yararı gözetilerek eğitim alanı olarak istenilen bu alanda yeni nazım imar planında iki adet konut adası planlaması yapmak ticari bir iltiması akla getirmektedir. İtirazların değerlendirildiği bu süreçte itirazın sonucu ne olacaktır? Veya FUAR alanının çözümü bu planda niye yapılmamaktadır?

2- Arsuz-İskenderun mahalle sınırı hatalı işlenmiş olup HBB meclisinden de geçmiş olan son değişiklik plana hatalı işlenmişti.

3- Otobanın doğusunda bulunan ve yeni küçük sanayi alanının altı, planlı olan bir bölge olup yeni yapılan nazım imar planında planlama dışı bırakılmıştı. Aynı durum daha önceden planlanmış olan yeni küçük sanayi alanında da bulunmaktaydı.

4- Tepe mahalleleri daha öncesinde eski planda Öneri Kentsel Dönüşüm Alanı olarak planlanmış olduğu için mevcut yapılaşmalar göz önünde bulundurulmadan planlama yapılmıştı. Yeni yapılan revizyon nazım imar planında öneri kentsel dönüşüm alanı belirtmesi olmadığından, yapılmış olan bu revizyon nazım imar planında mevcut yapılaşma ve halihazıra göre bu plan doğrultusunda yapılaşma olması mümkün gözükmemektedir. Bu alanda halihazıra, mevcut kadastro ve yollara göre yeni öneri planların yapılması gerekmektedir. Bu halde kalması durumunda bu plana göre bir yapılaşmanın olması mümkün olmayıp burada yaşayan vatandaşlarımızda büyük mağduriyetler oluşacaktır.

5- CEMNUR tesislerinin bulunduğu yer daha önceden Belediye Hizmet Alanı olarak planlıyken askıya çıkarılmış olan nazım imar planında ise ticari alana çevrilmiş olduğu görülmektedir. Mevcut İskenderun imar planlarının iptal gerekçelerinden biri, bu bölgedeki sosyal ve kamusal alanların kaldırılması iken; Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan nazım imar planında bu durumun daha iyi irdelenmesi ve düzeltilmesi gereklidir. İtiraz sürecindeki sonucu da merakla beklenmektedir.

6- İskenderun Kale’sinin olduğu yer SİT alanı olmasına rağmen,yeni nazım imar planında SİT alanı gösterilmemiş, diğer sit alanları gibi plan dışına çıkarılmamıştır. İlçe genelinde tescilli yapıları ve sit alanlarının doğru işlenmesi ilçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması açısından önem arz etmektedir.

7- İskenderun ilçesi sınırları içerisinde İsos Otelin de bulunduğu Büyükdere mahallesinde, mahalledeki genel yapılaşma seyrek yoğunluklu konut iken son yapılan nazım imar planında özellikle bazı parsellerin bölgenin mevcut dokusu olan iki üç katlı konut yapılarına aykırı olarak orta yoğunlukta ticari ve konut alanlarına dönüştürüldüğü görülmektedir. Orta yoğunluk; bu bölgede 4 emsale kadar çok katlı yapıların yapılabilmesi anlamına gelmekte olup tek turistik bölgemiz olan Büyükdere Mh.’nin zarar görmesine sebep olacaktır.

8- İskenderun kıyı alanında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alanlarında planlama yapılmış olup, HBB’nin kıyı kenarının deniz tarafında plan yapma ve onama yetkisi yoktur. Yani burada yapmış olduğu planın bir geçerliliği bulunmamaktadır. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları dışına çıkmıştır. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kıyı kanunu kapsamında plan yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Bu kapsamda sahil kenarında belediyemiz mülkiyetindeki eski balık pazarının ticari alanda rekreasyon alanına dönüştürülmemesi gerekmektedir. Bu bölgenin Bakanlıkça onaylanmış dolgu planı aynen korunmalıdır.

9- Yeni mekansal planlar yapım yönetmeliği ve planlı alanlar yönetmeliği kapsamında ticari alanlarda,üst katlarda konut yapımı engeli olduğu için İskenderun kent merkezinde yer alan alanlarda konut yapılmasına yönelik olarak mağduriyetlerin giderilmesi için bu alanlarda ticaret+konut olarak planlamanın yapılması mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemlidir.

10-Azganlık mahallesi, sağlık ocağı güneyi mevcutta imarlı olan yerler(konut alanı) yeni nazım imar planın da tarım alanı olarak planlanmış olduğu görülmüş olup buradaki mülk sahipleri açısından da mağduriyet oluşturmaktadır.

11- Karayılan mahallesinde mevcutta bulunan İskenderun Demir Çelik tesislerinin lojmanları(konut alanları) ve sosyal yaşam alanların olduğu yerlerin bütünü yeni 1/5000 nazım imar planın da sanayi alanı olarak planlanmış olduğu görülmektedir. Bu durum üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olup bölgedeki yerleşimin tamamının sanayi yapılarına dönüşeceği düşünülmektedir.

12-İskenderun Demir Çelik fabrikası karşısı otoban anayol kenarı bir bölüm daha öncesinde imarsız iken Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış olduğu görülmüştür. Önceki planda yeşil alan ve park olarak gösterilen yerlerin bazıları konut alanı olarak planlanmış olup bu durumun yeniden incelenerek kamu yararına uygun olarak(yeşil ve park alanı kalarak) düzeltilmesi daha doğru olacaktır. Öncelikle İskenderun için gerekli olan sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yani semt pazaryerleri, otoparklar, spor tesisleri, geniş yeşil alanlar, oyun park alanları,kent meydanları,acil toplanma alanları gibi ihtiyaç olan bu yerlerin oluşturulması acil ve önemlidir. Bu adımlar atılmış mıdır? Şehir genelinde ihtiyaç duyulan ve de aynı zamanda yeni otopark yönetmeliğinin devreye girmesi ile zorunlu hale gelecek olan otopark alanlarının oluşturulmasına yönelik merkezi otopark alanlarının planlanması ve otopark çözümlemelerinin yapılması gerektiğini belirtmiştik. Yapılmış olan bu revizyon nazım imar planında otopark sorununun çözümüne yönelik herhangi bir öneri ve plan getirilecek midir? Otopark yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile ilçemiz İskenderun ve hatta Hatay genelinde inşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızın büyük sıkıntı çekeceği aşikârdır. Bu sorunun çözümünün şimdiden düşünülmesi ve de yerleşim alanlarında otopark sorunun çözümüne yönelik gerekli planlama kararlarının oluşturulması gerekmekteyken bu hususta adımlar atılmış mıdır? Daha önceleri nazım imar planı ilk askıya çıktığı dönemde bu planla ilgili değişiklikleri değerlendirmiş ve bunu kamuoyuna basın aracılığı ile paylaşmıştım. Bu kapsamda değişikliklere yönelik İskenderun Belediyesi tarafından da yapılan itirazların değerlendirme sonuçları merakla beklenmektedir. Yapılan değişikliklerin bir kısmında kamu yararı var iken bazı değişikliklerde kamu yararının olup olmadığının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. İtirazların değerlendirilmesinin son aşamada olduğu bu günlerde nazım imar planındaki bu itirazlara yönelik kararların ne olacağı merakla beklenmektedir. Bilinmelidir ki İskenderun’ un menfaatine olacak her kararın yanında olduğumuz gibi, kamu yararı sağlamayan, İskenderun’un ve bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin çıkarlarınıgözetmeyen her kararında takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.’’