Hazret-i İsâ “aleyhisselâm”

İsa aleyhisselâm ölmedi, çarmıha gerilmedi; göğe kaldırıldı. İsa aleyhisselâm, yehûdi dinini ıslah için gönderilmişti. Yehûdiler, Onu beğenmediler. Yalancı Peygamber dediler. Onu (İsrail Kralı olmak istiyor. Romalılar aleyhinde ehâliyi kışkırtıyor. Kendini Allah’ın oğlu sanıyor. Çünkü Allaha “Baba” diye hitap ediyor) diyerek Romalılara şikâyet ettiler.

Hıristiyanların i’tikâdına göre, Kudüsteki Romalıların yehûdi valisi Pilatus, İsa aleyhisselâmı yakalattıkdan sonra, Hirodese gönderdi. Hirodes buna çok sevindi. Çünkü Onu tanımak ve mucizelerini görmek istiyordu. İsa “aleyhisselâm” Hirodesin suallerine cevap vermedi. Hirodes bunun üzerine Onu Pilatusa geri gönderdi [Luka bâb 23]. Pilatus başkâhinlerin ve yehûdîlerin ısrarı üzerine haça germeleri için yehûdîlere teslim etti [İnciller]. Hıristiyanlar, İsa aleyhisselâmın haça gerilip orada öldüğüne, fakat sonra dirilip göğe çıktığına, Müslümanlar ise, İsa aleyhisselâmın haça gerilmediğine, doğrudan doğruya göğe kaldırıldığına, haça gerilen kimsenin, onun bulunduğu mahalli Romalılara birkaç kuruş karşılığı ihbar eden [ve bir havarisi olan] Yehûdâ [Judas] olduğuna inanırlar.

Kur’ân-ı kerimde bu husus beyan edilmiştir. Nisa suresinin 156-158. Ayetlerinde mealen, (Bir de, yehûdîlerin İsayı inkârları ve Meryeme büyük iftirada bulunmaları ve Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demeleri sebebi ile kendilerini lanetledik, rahmetimizden kovduk. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler ve haça da germediler. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. [Yehûdâ, İsa aleyhisselâmın şekline sokuldu ve onu astılar.] Bu hususta, kendileri de ihtilâfa düşüp, şüphe içindedirler. Onların bu hususta, bir bilgileri de yoktur. Ancak, kuru bir zan peşindedirler. Onlar hakikaten İsa’yı “aleyhisselâm” öldürmemişlerdir. Allah, Onu kendi katına yükseltti. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir) buyrulmuştur.

Kalın sağlıcakla…